Monday, 21 October 2013

Independència (?)

consideraciones gráficas sobre la independencia de Catalunya. 


motivaciones, peligros, intereses... llibertat?

1 comment:

Note: only a member of this blog may post a comment.